Logo Byczyny

Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XLII/301/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice

PDF301.17.pdf (2,86MB)