Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 11 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej dla Urzędu Miejskiego w Byczynie