Logo Byczyny

Projekt w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

20 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFLista-projektów-zakwalifikowanych-do-IV-etapu-konkursu-tj.rozstrzygnięcia-konkursu (1).pdf (85,29KB)

 

W dniu 18 października 2017 roku  został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego , w ramach RPO -  wniosek o dofinansowanie projektu  w ramach Działania 5.1 Ochrona Różnorodności Biologicznej. 

 PDFPotwierdzenie Przyjęcia Wniosku o Dofinasowanie Projektu w Ramach RPO WO Na lata 2014-2020.pdf (309,00KB)

PDFLista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu 5.1 - ogłoszono luty 2018r..pdf (479,47KB)