Logo Byczyny

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięte przez Gminę Byczyna

PDFPOZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W 2016R..pdf (35,46KB)