Logo Byczyny

Kontrola problemowa w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Byczynie

Kontrola problemowa w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Byczynie  w obszarze: "Realizacja funduszu sołeckiego w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o funduszu sołeckim i ustawy o finansach publicznych. Kontrola dokumentów obejmujących wydatki funduszu sołeckiego pod względem formalno - merytorycznym za 2016 rok, w tym ocena wykonania zaleceń z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w roku 2016.

 PDFProtokół z kontroli.pdf (5,59MB)