Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 6 listopada 2017 r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi 

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 6 listopada 2017 r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi  oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. PDFZarządzenie +załącznik.pdf (862,13KB)