Logo Byczyny

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

                                                                                                                                                      

                   Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

 

            Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie m.in. do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwierząt oraz jako materiał budowlany.

Wycinka drzew, cięcie oraz łupanie przy niewłaściwym użytkowaniu narzędzi wiążą się z dużym ryzykiem wypadku.

 Aby uniknąć wypadku z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

 • zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu,
 • nie demontować systemów bezpieczeństwa i osłon w pilarkach łańcuchowych i tarczowych,
 • właściwie konserwować i obsługiwać pilarki i siekiery,
 • stosować podczas pracy odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

           Do licznych okaleczeń oraz amputacji dłoni dochodzi podczas cięcia drewna na pilarkach tarczowych – często domowej konstrukcji, nieposiadających odpowiednich osłon zabezpieczających, wokół których bywa nieuprzątnięta i śliska nawierzchnia. Podobne urazy są odnotowywane podczas rozłupywania klocy drewna

na mniejsze, gdy używane są niestabilne, zniszczone pieńki, a rozłupywany siekierą materiał przytrzymywany

jest ręką. Do niebezpiecznych urazów ciała dochodzi również podczas pracy pilarką łańcuchową, najczęściej

w wyniku odbicia lub zakleszczenia wynikającego z nieprawidłowej obsługi urządzenia.

           Czynności związane z pozyskiwaniem drewna obarczone są dużym ryzykiem wypadku, dlatego do pracy należy przystępować w pełni wypoczętym, zdrowym i skoncentrowanym, najlepiej w towarzystwie drugiej osoby. Należy także zadbać o odpowiednie ubranie robocze i ochrony osobiste (odzież przylegająca do ciała, obuwie na protektorowanej podeszwie ze wzmocnionymi noskami, rękawice, kask z ochroną twarzy, okulary, ochronniki słuchu) oraz przestrzegać następujących zasad bhp:

 • używać pilarek tarczowych wyposażonych w osłony zabezpieczające, podajniki i wyłącznik znajdujący się

      w zasięgu ręku obsługującego,

 • ustawić pilarkę na równym, twardym podłożu i zabezpieczyć przed przesuwaniem,
 • nie zbliżać dłoni do tarczy, stosować popychacze,
 • zadbać o ład i porządek oraz właściwe oświetlenie w miejscu cięcia drewna,
 • stosować stabilny i odpowiedni do wzrostu pieniek podczas rozłupywania kloców drewna,
 • używać siekiery z prawidłowo osadzonym i naostrzonym ostrzem oraz o odpowiedniej jakości i długości stylisku,
 • nie przytrzymywać drewna rękoma podczas rozłupywania siekierą,
 • zachować szczególną ostrożność podczas pracy pilarką łańcuchową, trzymać pilarkę w obydwu rękach,

      w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne, prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się

       na linii cięcia.

Stosowanie zasad bhp i uwzględnianie wszystkich wskazań szczegółowo przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń do obróbki drewna jest gwarancją uniknięcia wielu wypadków i bezpieczeństwa pracy.

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych

przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

                                                                                                      

                                                                                         Anetta Buła-Kwiatek

                                                                                         PT KRUS w Kluczborku