Logo Byczyny

"Mosty współpracy - samorządowe partnerstwo na rzecz młodzieży"

Szanowni Państwo,

w ramach projektu "Mosty współpracy - samorządowe partnerstwo na rzecz młodzieży", realizowanego wspólnie z opolskimi samorządami oraz środowiskami młodzieżowymi, chcielibyśmy wyróżnić te spośród samorządów lokalnych (miast, gmin, powiatów), które prowadzą szczególnie aktywne działania na rzecz wsparcia rozwoju młodzieży i zwiększania jej uczestnictwa w życiu publicznym.

W grudniu tego roku planujemy po raz pierwszy na Opolszczyźnie przyznać wyróżnienia dla tych przychylnych sprawom młodzieżowych samorządów i tytuły "Samorządu przyjaznego młodzieży".

Nominacji do tego wyróżnienia dokonać mogą sami młodzi ludzie - zarówno Młodzieżowe Rady, jak i nieformalne grupy młodzieży, a o jego przyznaniu zdecyduje kapituła złożona z przedstawicieli młodzieży, samorządu i organizacji pozarządowych na podstawie wypracowanych w drodze partnerstwa kryteriów.

Dodatkowo przyznaniu wyróżnienia dla samorządów towarzyszyć będzie również zainicjowane przez Forum Młodzieży Województwa Opolskiego wyróżnienie dla najbardziej aktywnych oraz najlepiej rokujących Młodzieżowych Rad Miast i Gmin. Tutaj również zgłoszeń dokonać mogą grupy młodzieży oraz same Młodzieżowe Rady.

Wyróżnienia zostaną wręczone na uroczystej Gali, która odbędzie się w dniu 15 grudnia w Opolu.

W załączeniu przekazujemy regulaminy przyznawania wyróżnień, formularze zgłoszeniowe oraz wzór listy poparcia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres . Pod tym adresem mogą Państwo również uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia.

DOCXformularz zgłoszeniowy - MRM.docx (61,45KB)

DOCXformularz zgłoszeniowy - samorządy.docx (53,92KB)

DOCXlista poparcia.docx (60,34KB)

PDFmłodzież przyjazna samorządowi - regulamin.pdf (694,95KB)

PDFsamorząd przyjazny młodzieży - regulamin.pdf (693,71KB)