Logo Byczyny

Kontrola problemowa w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Byczynie w obszarze: "Prawidłowość realizacji zadań gminy w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych"

Kontrola problemowa w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Byczynie w obszarze: "Prawidłowość realizacji zadań gminy w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych" w okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2017 roku. PDFKontrola problemowa w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w obszarze - Prawidłowości relizajci zadań gminy w zakresie obrony cywilne.pdf (10,07MB)