Logo Byczyny

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do dzierżawy nr 150_2017

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do dzierżawy

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń (Ratusz, II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy, będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Byczyny Nr 150/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Wykaz został wywieszony dnia 15 listopada 2017 r. na okres 21 dni.

 

                                                                                     Burmistrz Byczyny

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do dzierżawy nr 150_2017.pdf (330,92KB)