Logo Byczyny

Film promocyjny, ukazujący efekty realizacji konkursu grantowego "Działaj Lokalnie"

Szanowni Państwo!

Z dumą prezentujemy i gorąco zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego, ukazującego efekty realizacji konkursu grantowego "Działaj Lokalnie w naszym regionie. Od 2010 roku Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” jest jednym z lokalnych operatorów tego konkursu oraz pierwszym certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie na Opolszczyźnie. Naszym zadaniem jest: aktywizowanie, edukowanie oraz ożywianie lokalnych społeczności.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które chciałyby pozyskać 6 000 zł na działalność społeczną zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, a Darczyńców, czyli osoby fizyczne oraz firmy, zachęcamy do wsparcia realizacji tego konkursu.

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” to:
- nauka pozyskiwania środków finansowych na działalność społeczną,
- wpływ na rozwój i promocję regionu,
- wyzwalanie energii lokalnych liderów,
- motywacja do działania, fachowa pomoc i konsultacje,
- dobre rozpoznanie lokalnych potrzeb i możliwości,
- tworzenie stabilnego, lokalnego partnerstwa: organizacji pozarządowych, instytucji non-profit, samorządu, biznesu i mediów.

Myśl globalnie – DZIAŁAJ LOKALNIE!

Film dostępny jest na:

* profilu facebookowym Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy":
https://www.facebook.com/dolina.stobrawy/

* na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy"
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/film-promocyjny-reklamujacy-program-dzialaj-lokalnie-w-naszym-regionie/

* na portalu YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=z73sV55S-x0

Dofinansowano ze środków „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.