Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 154_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 154_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji.  PDFZarządzenie Nr 154_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjne.pdf (190,88KB)