Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 155_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społęcznej w Byczynie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego