Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 157_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych