Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 158_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwienia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej