Logo Byczyny

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego MPZP fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn,Miechowa,Proślice, Polanowice

PDFOgłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania.pdf (336,55KB)