Logo Byczyny

Komunikat WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

DOCXKOMUNIKAT WIOŚ.docx (17,17KB)