Logo Byczyny

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu gminy Byczyna w roku 2018