Logo Byczyny

Nabór ciągły rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe. Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego rekrutacji do projektu „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”