Logo Byczyny

Przeżyli razem 50 lat - jubileusz pożycia małżeńskiego

        W czwartek, 18 stycznia 2018 roku w byczyńskim magistracie Pan Robert Świerczek Burmistrz Byczyny i Pani Katarzyna Zawadzka Zastępca Burmistrza wręczyli w imieniu Prezydenta RP "Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" jubilatom, którzy w 1967 roku zawarli związek małżeński.
        Odznaczenie to, nadane przez Prezydenta RP jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego. 
        Złote gody to niezwykłe wydarzenie dla jubilatów, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Lista par obchodzących jubileusz w 2017 roku:

 1. Ingrid i Wilhelm Borówka z Paruszowic
 2. Danuta i Wiesław Brząkała z Byczyny
 3. Aniela i Feliks Giesa z Janówki
 4. Agnieszka i Ryszard Golińscy z Byczyny
 5. Irena i Michał Korobajło z Jaśkowic
 6. Stanisława i Jan Lis z Byczyny
 7. Teresa i Roman Sztuccy z Biskupic
 8. Feliksa i Leonid Wasilewicz z Polanowic
 9. Stanisława i Michał Wodecy z Polanowic
 10. Krystyna i Tadeusz Wojewoda z Pszczonek
 11. Teresa i Włodzimierz Wykrota z Byczyny

W uroczystości nie mogli wziąć udziału Państwo:

 1. Maria i Edward Dombik z Kochłowic
 2. Danuta i Jan Golińscy z Kostowa
 3. Janina i Mateusz Musiewicz z Gołkowic
 4. Anna i Franciszek Sikorscy z Polanowic

        Jubilaci otrzymali także z rąk władz samorządowych listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na lampkę szampana oraz poczęstunek przy kawie i torcie. W miłej i sympatycznej atmosferze małżonkowie dzielili się wspomnieniami, wrażeniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat.

        Szanownym jubilatom życzymy  kolejnych, wspaniałych jubileuszy w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i szacunku.