Logo Byczyny

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Ochrony i promocji zdrowia oraz Turystyki i krajoznawstwa

PDFZarządzenie nr 24.pdf (2,13MB)