Logo Byczyny

Informacja w sprawie zbiórki baterii

Szanowni Mieszkańcy!

           Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Byczynie (ratusz), ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna został umieszczony pojemnik przeznaczony do zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych, który znajduje się na parterze przy wejściu do budynku od strony piekarni.

         Każdy mieszkaniec Gminy Byczyna może nieodpłatnie dostarczać do wskazanego wyżej miejsca: baterie jednoogniwowe  typu AA i AAA, baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego.

           Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne, powstające w głównej mierze w gospodarstwach domowych. Metale ciężkie wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie można wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

         Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

       Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za właściwe postępowanie z odpadami. Selekcja i zbiórka odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego społeczeństwa.

 

                                            Burmistrz Byczyny

                                           /-/ Robert Świerczek