Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 44_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 13 marca 2018 r.,zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie