Logo Byczyny

Trwa rekrutacja do Szkoły Liderów w Dolinie Stobrawy

Trwa nabór do Szkoły Liderów, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).

Szkolenie dotyczyć będzie budowania zespołu, narzędzi pracy lidera, rozwoju osobistego w pracy lidera, w załączeniu szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań. Szkoła liderów skierowana jest do: aktywnych mieszkańców, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi.

W załączeniu również karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać do 3 kwietnia 2018 roku na adres: 

W Szkole Liderów udział wziąć może maksymalnie 20 osób, po 4 osoby z każdej gminy.

Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych.

Zapraszamy do udziału, naprawdę warto!

DOCHarmonogram-Szkoła-Liderów-2018.doc (278,00KB)

DOCKarta-zgłoszeniowa.doc (245,00KB)