Logo Byczyny

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Borkowskiej 274/9-274/11