Logo Byczyny

Uchwała nr 572/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2018r.

Uchwała nr 572/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2018r.

PDFOpinia RIO z dnia 18 grudnia 2017r..pdf (668,40KB)