Logo Byczyny

Uchwała nr 573/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna

Uchwała nr 573/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna

PDFOpinia RIO z dnia 18 grudnia 2017r..pdf (658,93KB)