Logo Byczyny

Uchwała nr 94/2018 z dnia 5 marca 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Byczyna

Uchwała nr 94/2018 z dnia 5 marca 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Byczyna

PDFOpinia RIO z dnia 5 marca 2018r..pdf (796,58KB)