Logo Byczyny

Autopoprawka z dnia 15 grudnia 2017r. do projektu budżetu Gminy Byczyna na 2018 rok

Zarządzenie nr 180/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2018 rok

PDFAutopoprawka z dnia 15 grudnia 2017r. do projektu budżetu Gminy Byczyna na 2018 rok.pdf (6,76MB)