Logo Byczyny

Autopoprawka z dnia 22 stycznia 2018r. do projektu budżetu Gminy Byczyna na 2018 rok

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2018 rok

PDFAutopoprawka z dnia 22 stycznia 2018r. do projektu budżetu Gminy Byczyna na 2018 rok.pdf (3,32MB)