Logo Byczyny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” w naborze nr 2G/2018. Druga część spotkania będzie dotyczyć  naboru nr 6/2018 dotyczącego realizacji przedsięwzięcia nr : 1.3.4. Rozwój rynków zbytu

Termin spotkania:

11.05.2018r.(piątek), godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 9

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.