Logo Byczyny

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres 3 lat.