Logo Byczyny

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Byczyna położonego w Nasalach nr 58