Logo Byczyny

Nowy sukces włodarzy Byczyny !

Strażacy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Byczyna zostaną wyposażeni w profesjonalny i nowoczesny sprzęt ratowniczy! Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek o przyznanie dotacji. Dziś (17.05) władze Byczyny podpisały umowę w tej sprawie. Ze strony Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości umowę podpisał Mikołaj Pawlak- przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, a ze strony Gminy Byczyna Wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka i Skarbnik Katarzyna Wilczyńska. W wyniku porozumienia każda jednostka OSP otrzyma wyposażenie, które będzie mogło zostać wykorzystane do działań ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Łączna kwota dotacji dla Gminy Byczyna to 57 321 złotych. Oto szczegółowy wykaz sprzętu ratowniczego który otrzymają poszczególne jednostki:

1. Zestaw Ratownictwa Medycznego R1 (torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera)
dla
OSP Byczyna.
OSP Janówka,
OSP Roszkowice,
OSP Wojsławice,
OSP Nasale,
OSP Paruszowice,
OSP Proślice,

2.Pilarka do drewna 5,7KM
dla
OSP Jakubowice

3.Agregat prądotwórczy2,5 kW
dla
OSP Kostów,
OSP Jakubowice

4.Pilarka do drewna 4,8KM
dla
OSP Kostów

5.Latarka akumulatorowa
dla
OSP Byczyna.
OSP Janówka,
OSP Roszkowice,
OSP Wojsławice,
OSP Nasale,
OSP Paruszowice
OSP Proślice,
OSP Jakubowice

Otrzymanie w/w sprzętu to wielki sukces władz Byczyny. Kwota dotacji wynosi 57.321,00 zł co stanowi 99% wartości uzyskanego sprzętu. Tak wyposażone jednostki OSP mogą jeszcze skuteczniej czuwać nad naszym bezpieczeństwem i sprawniej chronić i ratować życie mieszkańców gminy.