Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz zakresu i warunków stosowania śr

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

PDFZarządzenie Nr 82-2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21.05.2018 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (...).pdf (209,87KB)