Logo Byczyny

Dolina Stobrawy przedstawia bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów jak również możliwości dofinansowania i uczestnictwa w ciekawych wydarzeniach

1.

Nabory na projekt grantowy – przypomnienie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, planuje ogłosić  nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego

Konkurs ma dotyczyć zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując  przedsięwzięcie: 2.2.3 Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność

Kwota grantu: 5 000 - 15 000 zł

Grantobiorcy: JST i organizacje pozarządowe

Nabór odbywa się w terminie od dnia 14.05.2018r. od godz. 8:00 do dnia 08.06.2018r. do godz. 15:00

Więcej na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-konkursie-projekt-grantowy-pod-nazwa-organizacja-wydarzen-kulturalnych-integrujacych-spolecznosc/

2.

Nabory na rozwój rynków zbytu – przypomnienie.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” ogłosiło nabór wniosków na rozwój rynków zbytu.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków to 21.05.2018r., natomiast termin zakończenia naboru wniosków to do 08.06.2018r.

Limit środków w ramach naboru to 200 000,00.

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Więcej na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-naborze-62018/

3.

Opolski Jarmark Folkloru – ogłaszamy nabór na warsztaty rękodzielnicze!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 23.06.2018r. na kluczborskim Rynku organizuje VIII Opolski Jarmark Folkloru, który odbędzie się w godzinach 10 -15.

W ramach imprezy organizujemy  warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru i goście.

Zapraszamy do składania ofert prowadzenia warsztatów.

W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oferty z terenu LGD „Dolina Stobrawy”.

Oferty należy przesłać na adres mailowy na załączonym formularzu lub dostarczyć osobiście do biura stowarzyszenia, do 8.06.2018r.

Zapraszamy również wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła podczas Opolskiego Jarmarku Folkloru. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na kluczborskim Rynku. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres   z podaniem danych kontaktowych oraz opisem wystawianego rękodzieła.

Więcej informacji na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/opolski-jarmark-folkloru-oglaszamy-nabor-na-warsztaty-rekodzielnicze-2/

4.  

W imieniu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, uczestników oraz uczestniczek projektu ELOm, uprzejmie zapraszamy do udziału w trzecim i czwartym Mini-Projekcie- ELOm

Poniżej link do wydarzenia „Załlyty- czyli randka ze Śląskiem” na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/153064228881776/

na stronę internetową:

http://www.haus.pl/aktualnosci-1403.html

oraz do mini- ELOm-projektu „Sportowe Dzieciaki”

http://www.haus.pl/aktualnosci-1398.html

5.

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.1.2018 na realizację operacji pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie te osoby, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich powinny zostać propagowane i doceniane.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu wymaganą dokumentację konkursową. Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej.

Wymagane zgłoszenie i załączniki zgodnie z Regulaminem prosimy przesłać na podany poniżej adres Ośrodka do dnia 20 sierpnia 2018r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Główna 1

49-330 Łosiów

lub drogą elektroniczną na adres: , ,

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną bądź telefonicznie: , 77 4437137 lub 77 4437133.

DOCXregulamin konkursu LIDER 2018.docx (255,81KB)

DOCXkarta zgłoszenia konkursu LIDER 2018.docx (253,06KB)