Logo Byczyny

Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy

L.p. Nazwa usługi Pokój Karta Usług
1.

WYMIAR PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter

DOCKU-podatki01.doc (71,00KB) 

2.

WYMIAR PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki02.doc (71,00KB)
3.

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki03.doc (71,00KB) 
4.

WYMIAR ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki04.doc (73,00KB)
5.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU 

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki05.doc (72,00KB) 
6.

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki06.doc (71,50KB) 
7.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH.ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.  

 Nr 7 Parter DOCKU-podatki07.doc (72,50KB)
8. ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU.   Nr 7 Parte DOCKU-podatki08.doc (70,00KB)
9. ULGA INWESTYCYJNA.   Nr 7 Parter DOCKU-podatki09.doc (69,50KB)
10. ULGA WOJSKOWA   Nr 7 Parter DOCKU-podatki10.doc (68,50KB) 
11. ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH

 Nr 7 parter

DOCKU-podatki11.doc (68,00KB) 
12. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI LUB NIE ZALEGANIU W PODATKACH 
 Nr 7 Parter DOCKU-podatki12.doc (68,00KB)