Logo Byczyny

Referat Oświaty

L.p. Nazwa usługi Pokój Karta Usług
1.

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

szkolne i zasiłki szkolne

Nr 31
II piętro
DOCKU-oswiata01.doc (69,00KB) 
2.

Dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników

Nr 31
II piętro
DOCKU-oswiata02.doc (70,00KB)