Logo Byczyny

Ostateczna lista rankingowa - nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf (302,63KB)