Logo Byczyny

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Byczyny informuje, że w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Byczyna przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (21 czerwca 2018 r.) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Byczyna wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych. 


Wnioski przyjmowane są do dnia 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1,46-220 Byczyna pok. nr 27.

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

- klauzulę informacyjną- RODO,
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. 27

 

                                                                                                                                                           Burmistrz Byczyny

                                                                                                                                                           /-/ Robert Świerczek

 

DOCWniosek o oszacowanie strat- susza 2018.doc (245,50KB)

DOCXKlauzula informacyjna - RODO (2077338_2365063).docx (17,87KB)