Logo Byczyny

List Prezesa KRUS skierowany do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w trosce o przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki

0001.jpeg