Logo Byczyny

Nabór ciągły rekrutacji do projektu – ostateczna lista rankingowa

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf