Logo Byczyny

Program "Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora”

W związku z realizacją programu „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” zapraszamy do składania wniosków o wydanie „Byczyńskiej Karty Rodziny” oraz „Byczyńskiej Karty Seniora”. Wnioski można składać w referacie Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej w pokoju nr 31 w Urzędzie Miejskim w Byczynie. Wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na miejscu w pokoju nr 31. Więcej informacji pod nr telefonu 77/ 413 41 50 wew.24.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania i użytkowania Karty są:

1. rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie gminy Byczyna mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,

2. dzieci rodziców, o których mowa w pkt. 1, które nie ukończyły 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,

3. dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych,

4. osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia, zamieszkujące gminę Byczyna.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

PDFWniosek o wydanie Byczyńskiej Karty Rodziny.pdf

PDFWniosek o wydanie Byczyńskiej Karty Seniora.pdf

PDFRegulamin wydawania i użytkowania Byczyńskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf

PDFPartnerzy Karty Byczyńska Karta Rodziny i Seniora.pdf