Logo Byczyny

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Informujemy, że w załącznikach zmieniło się ologowanie.

 

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

- DOCXA.1-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS.docx

DOCXA.2-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić zatrudnić się w istniejacym PS.docx

DOCXA.3-formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających załozyć nowe PS.docx

DOCXB.1-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne.docx

DOCXB.1.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx

DOCXB.1.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu osoby fizyczne przystępujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx

DOCXB.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne.docx

DOCXB.2.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOCX1-karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

DOCX2-oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.docx

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx

DOCX4-wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx

DOCX5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx

DOCX6-umowa wsparcie finansowe.docx

DOCX7-umowa wsparcie pomostowe.docx

DOCX8-aneks.docx

DOCX9-plan założenia PS.docx

DOCX10-zestawienie towarów i usług.docx

DOCX11-oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx

DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx

DOCX13-karta oceny formalnej.docx

DOCX14-karta oceny merytorycznej.docx

XLSX15-zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx

DOCX18-oświadczenie o niekaralności.docx

DOCX19-oświadczenie o niepodleganiu karze.docx

DOCX20-oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx

DOCX21-oświadczenie stosunek pracy.docx

DOCX22-oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx

DOCX23-oświadczenie brak przesłanek.docx

DOCX24-regulamin KOW.docx

DOCX25-upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx

DOCX26-oświadczenie kwalifikowalnosc vat.docx

DOCX27-umowa szkoleniowo-doradcza.docx