Logo Byczyny

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Informujemy, że w załącznikach zmieniło się ologowanie.

 

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (277,24KB)

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

- DOCXA.1-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS.docx (143,83KB)

DOCXA.2-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić zatrudnić się w istniejacym PS.docx (139,59KB)

DOCXA.3-formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających załozyć nowe PS.docx (143,27KB)

DOCXB.1-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne.docx (123,61KB)

DOCXB.1.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (123,77KB)

DOCXB.1.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu osoby fizyczne przystępujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (122,77KB)

DOCXB.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne.docx (120,34KB)

DOCXB.2.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (132,47KB)

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOCX1-karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (333,97KB)

DOCX2-oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.docx (313,55KB)

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx (920,36KB)

DOCX4-wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (315,31KB)

DOCX5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx (919,15KB)

DOCX6-umowa wsparcie finansowe.docx (939,53KB)

DOCX7-umowa wsparcie pomostowe.docx (925,52KB)

DOCX8-aneks.docx (916,50KB)

DOCX9-plan założenia PS.docx (936,31KB)

DOCX10-zestawienie towarów i usług.docx (918,06KB)

DOCX11-oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx (916,08KB)

DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx (919,08KB)

DOCX13-karta oceny formalnej.docx (927,39KB)

DOCX14-karta oceny merytorycznej.docx (1,56MB)

XLSX15-zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (81,00KB)

DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (917,48KB)

DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (917,88KB)

DOCX18-oświadczenie o niekaralności.docx (917,09KB)

DOCX19-oświadczenie o niepodleganiu karze.docx (916,45KB)

DOCX20-oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (312,74KB)

DOCX21-oświadczenie stosunek pracy.docx (916,17KB)

DOCX22-oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (312,46KB)

DOCX23-oświadczenie brak przesłanek.docx (916,28KB)

DOCX24-regulamin KOW.docx (928,90KB)

DOCX25-upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx (916,19KB)

DOCX26-oświadczenie kwalifikowalnosc vat.docx (917,14KB)

DOCX27-umowa szkoleniowo-doradcza.docx (921,49KB)