Logo Byczyny

Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych nieazbudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu