Logo Byczyny

Miasto: Opole, stacja pomiarowa: Opole automat 5

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 13-08-2018, godzina 08:00:00

Miasto: Opole
Nazwa stacji: Opole automat 5
Obecny indeks jakości powietrza: Dobry
Poprzedni indeks jakości powietrza: Dobry

Komunikat jest ważny od 13-08-2018 08:00:00 do 20-08-2018 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska