Logo Byczyny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Opolska mama ma moc” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego realizując program Opolskie dla Rodziny ogłosił konkurs plastyczno - literacki "Opolska mama ma moc", który ma na celu pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

  1. PLAKAT "Moja mama ma moc" dla uczniów klas I, II, III
  2. MAPA "Odkrywam z rodziną Opolszczyznę - mój region":
    - podkategoria dla uczniów klas I, II, III, IV
    - podkategoria dla uczniów klas V, VI, VII, VIII
  3. WIERSZ "Uśmiech dziecka" dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII
  4. OPOWIADANIE "Śmiejemy się w naszej rodzinie" dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnika”, stanowiącej załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika znajdują się na stronie pod linkiem: http://bip.opolskie.pl/2018/08/oglaszamy-konkurs-opolska-mama-ma-moc-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-wojewodztwa-opolskiego