Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na VI cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”