Logo Byczyny

,,Miejsce rekreacji i zabaw na terenie gminy Byczyna" - projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janówce

logotypy PROJEKT.jpeg

 

„Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna”

Nr projektu: R.U.DOW.1420.PR.181/2017
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 30 listopada 2017 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: 00131-6935-UM0810321/17
Koszt projektu: 295 879,72 zł
Dofinansowanie projektu: 295 879 zł (100%) w tym: z publicznych środków wspólnotowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 188 267,81 zł; publicznych środków krajowych (wkład krajowy) wypłacane przez KOWR: 107 611,19 zł.
Realizacja projektu: 2017-2018 r.

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janówce pn. „Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Stobrawy”.

Głównym celem jest Polepszenie bazy  rekreacyjnej poprzez utworzenie lub doposażenie miejsc rekreacji i zabaw w Gminie Byczyna w okresie realizacji projektu.

Zadania objęte wnioskiem o przyznanie umowy to koszty inwestycyjne, na które składają się roboty budowlane dotyczące dostawy i montażu elementów placów zabaw
i miejsc rekreacji oraz koszty ogólne obejmujące usługę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.

W ramach operacji powstały:

- siłownia zewnętrzna w Biskupicach;

- siłownia zewnętrzna w Ciecierzynie;

- siłownia zewnętrzna w Dobiercicach;

- plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Gołkowicach;

- siłownia zewnętrzna w Jakubowicach;

- siłownia zewnętrzna w Jaśkowicach;

- teren rekreacyjny w Janówce;

- plac zabaw w Kochłowicach;

- plac zabaw w Kostowie;

- siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Miechowej;

- plac zabaw w Proślicach;

- boisko sportowe w Roszkowicach.