Logo Byczyny

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- w roku 2018”

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- w roku 2018”.

 

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - w roku 2018”.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 35 410,93 zł, z czego dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 30 099,29 zł, a wkład własny Gminy Byczyna 5 311,64 zł

 

                        Burmistrz Byczyny

             /-/ Iwona Sobania